دپارتمان فروش و بازرگانی

دپارتمان فنی و آموزش

دپارتمان گارانتی

درباره ما

ما می خواهیم اولین انتخاب برای فراهم سازی نیاز مشتریانمان در حوزه شبکه و مخابرات -ایران باشیم. نوران ارزش های متمایزی برای مشتریان، همکاران و شرکای تجاری اش درکنار رشد پایدار و بالنده ، ایجاد می نماید.
به عنوان یک شرکت ارایه دهنده محصولات و خدمات شبکه و مخابراتی در ایران و خاورمیانه، متعهد شده ایم که منابع خود را جهت توسعه محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان مان صرف کنیم. فرهنگ سازمانی ما صداقت ،مشتری مداری، تنوع ، نوآوری و تعالی را ارج مینهد وارتقا می بخشد.

فهرست